cjenik usluga
C J E N I K   U S L U G A

/CIJENE SU U BRUTTO IZNOSIMA/I/ USLUGE POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA


1.     POSREDNIČKA NAKNADA SUKLADNO ČLANKU 27. I 28. ZAKONA O
POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA (U PRAVILU OD 3,0 % IZNOSA KUPOVNINE)2.     NAJNIŽA POSREDNIČKA NAKNADA                                               OD 7.500,00 HRK

3.     TROŠKOVI ANALIZE I MARKETINŠKE PRIPREME                       OD 300,00 HRK

4.     TROŠKOVI POSREDOVANJA                                                        OD 100,00 HRK/mjesečno

 


II/ KONZULTANTSKE USLUGE

A/ PROMET NEKRETNINA


1.       STRUČNO MIŠLJENJE (U UREDU)                                                     200,00 HRK/sat

2.       STRUČNO MIŠLJENJE SA PREGLEDOM NEKRETNINE 
  UDALJENE DO 5 KM OD SJEDIŠTA (DO 2,0 SATA)                        500,00 HRK

3.           STRUČNO MIŠLJENJE SA PREGLEDOM
NEKRETNINE UDALJENE VIŠE OD 5 KM OD SJEDIŠTA               A/ + 3,00 HRK/km


B/ GRAĐEVINARSTVO


4.       MIŠLJENJE VJEŠTAKA (USMENO)                                               240,00 HRK/sat

5. MIŠLJENJE VJEŠTAKA (PISMENO)                                              PREMA PONUDI

6. TROŠKOVI                                                                                 PREMA STVARNIM TROŠKOVIMA


 


III/ PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA


1/STANDARDNI (TIPSKI) STANOVI            DO 45 m2NKP                   OD    800,00 HRK

                                                                   > 45 do 80 m2NKP            OD 1.000,00 HRK

                                                                   > 80 do 120 m2NKP          OD 1.100,00 HRK

                                                                   > 120 m2 NKP                   OD 1.300,00 HRK

2/STANDARDNE OBITELJSKE KUĆE

I KUĆE ZA ODMOR SA OKUĆNICOM     DO 80 m2NKP                  OD 1.400,00 HRK                            

                                                                  > 80 do 150 m2NKP          OD 1.700,00 HRK

                                                                  > 150 do 200 m2NKP        OD 2.000,00 HRK

                                                                  > 200 m2 NKP                   OD 2.400,00 HRK

3/ZEMLJIŠTA DO 5 KATASTARSKIH ČESTICA

                                                                A/ DO 1.000 m2                  OD     900,00 HRK

                                                                B/ > 1.000 do 10.000 m    A/+ 0,40 kn/m2 za > 1.000 m2

4/OSTALE GRAĐEVINE I ZEMLJIŠTA :         PREMA KONKRETNIM OSOBINAMA NEKRETNINE


IV/ IZRADA PLANOVA POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE /ETAŽIRANJA/


1/PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI 

ILI SNIMKI POSTOJEĆEG STANJA            DO 500 m2       OD   9,00 HRK/ m2

                                                                      500 m2 I VIŠE  OD   8,00 HRK/ m2

2/SA SNIMANJEM POSTOJEĆEG STANJA   DO 500 m2      OD 17,00 HRK/ m2

                                                                      500 m2 I VIŠE  OD 15,00 HRK/ m2Za GROSS d.o.o.

direktor: Zdravko Gross© 2014 sva prava pridržana, Gross d.o.o.